Европейската комисия иска реформи и спазване на закона срещу подпомагане с кохезионни фондове. Това потвърди комисарят по бюджет Гюнтер Йотингер в София.

Новата финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. се дискутира за първи път.

Фондовете за сближаване на икономиките формират 30% от бюджета на ЕС и са изключително важни за новите страни членки. След излизането на Великобритания от съюза обаче има опасност това перо от европейския бюджет да бъде свито.

„Ще изпробваме специален инструмент – една програма в помощ на регионите или страните членки, които в голяма степен са засегнати от процеса на брекзит. Това ще бъде специален пакет, възлизащ на няколко милиарда евро, за преодоляване на асиметричния шок от излизането на Великобритания, специално насочен за стабилизиране на икономическото положение на конкретни страни членки или регион”, коментира Йотингер.

„Ще има спорове заради амбицията кохезионната политика да се обвърже с реформи . Убеден съм, че има достатъчно време консенсус да бъде намерен”, заяви министърът по европейските фондове Томислав Дончев.

Параметрите на новата финансова рамка ще бъдат договаряни в следващите две години.

Следващата година е ключова в постигането на баланс за финансирането на отделните приоритети.