Влезлите в сила еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство започнаха да проявяват дефекти. В крайдунавска Добруджа стотици хора си изкарват прехраната чрез сезонна заетост.

Димитричка Търпанова е един от тези добруджански овощари, които пряко участваха в битката за появата на новите ежедневни трудови договори и за кампанията по прибирането на прасковите си е взела над 300 бланки от Инспекцията по труда в Силистра.

„Ние от три кабинета се пробваме да ги внедрим и не успявахме. Големият проблем при постоянните трудови договори беше, че част от малцинствата губят правото си на социално подпомагане, когато сключат трудов договор, и отказваха категорично да сключват с нас какъвто и да е вид трудов договор”, обясни Димитричка Търпанова.

Наетите също осъзнават плюсовете.

„Предимството е, че си по-сигурен. Ако се разболееш, ще можеш да влезеш в болница, иначе лошо”, коментира Атанас Спасов от Тутракан.

Ежедневното договаряне не е лишено от недостатъци

Например, дори работникът да не си изработи надницата, работодателят трябва да го осигури върху 18 лева. А самият работник е длъжен в началото на следващия месец да отиде и да декларира, че е работил на еднодневен договор.

„Но представете си, когато се берат кайсиите, над 2000 души идват в района на Силистра и какво ще се случи, ако всички тези хора от 1 до 5 число трябва да отидат в Агенцията по заетостта и да подадат тези декларации?”, каза Димитричка Търпанова.

Пътуването до областния център освен време, ще струва и пари. Според земеделците от Силистренско - по-добре е самите те да декларират данните за отработените дни и наетите лица по електронен път.