„Максима България“ ЕООД самостоятелно определя ценовата си политика и не участва в забранени споразумения и съгласувани практики. Това обявиха в изявление до медиите от компанията, която е една от проверяваните от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за картел.

От КЗК обявиха вчера, че по своя инициатива образува три производства за установяване на евентуално извършени нарушения под формата на забранени споразумения и решения на сдружения на предприятия, от страна на следните участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения.

Ето и цялото изявление на „Максима България“, собстевинк на „Т Маркет“:

„Максима България“ ЕООД извършва търговската си дейност, спазвайки правните норми в българското законодателство. Дружеството оперира в България, вече 18 години, прозрачно и отговорно. „Максима България“ ЕООД самостоятелно определя ценовата си политика и не участва в забранени споразумения и съгласувани практики. Компанията ни винаги оказва пълно съдействие на проверяващите държавни институции, в отговорното и стриктно изпълнение на задълженията им. С готовност ще предоставим всички необходими документи. Нямаме никакви притеснения по отношение на резултата от проверката“.