Две машини са отказали в Хасковска област днес. Едната в Свиленград, другата в Харманли. И на двете места е преминато на гласуване с хартия, съобщиха от РИК-Хасково. 

В Харманли случаят е по-специфичен, но не и необичаен. В 9:40 ч. в 10-а секция в Харманли възниква грешка при рестартиране на машината. 

Техникът, който е дошъл на място, е установил, че е блокирана паметта на устройството и че не може да бъде изваден протокол с гласувалите до този момент. 

По указание на ЦИК, от РИК-Хасково са разпоредили след приключване на изборния ден да се броят разписките в секцията. Така че гласовете на хората пуснати до часа на блокиране на машината няма да се изгубят.