Авария остави за второ денонощие Свищов и близкото село Царевец без вода.

Потърпевши са около 30 хиляди души.

Болницата и детските градини засега са запасени с вода.

Нужните резервни части вече са осигурени и предстои отстраняването на аварията.