Карнобатското село Сърнево е в очакване на приливна вълна. Два язовира в селата Екзарх Антимово и Церковски преливат. Започнало е контролирано изпускане на водоемите, които се оттичат в местна река. Водосборът обаче попада именно в с. Сърнево, което реката пресича.

Хората се готвят за частична евакуация. Имотите в непосредствена близост до реката и в ниските части на населеното място се обграждат спешно с диги от торби с пясък. В селото живеят 150 души.

Стойко и Ганка Ненчеви живеят в най-ниската част на селото. Къщата им е обградена с чували с пясък в очакване на прииждащата вода.

Готови са да се евакуират, но ще изчакат до последно, за да пазят дома си от крадци.

От сутринта и съседът им Димитър мери нивото на водата. 3-4 метра делят къщата му от прииждащата вода.

"Всички други останали хора, които нямаха нужда от диги, съм ги предупредила и, ако случайно се наложи, ще ги евакуирам", обясни кметът на с. Сърнево Таня Славова.

Селото е водосборна зона на две реки, които се вливат в река Русокастренска.

От двете му страни има над 10 каскадни язовира, които се изпускат контролирано. Арендаторът на част от водоемите, който преди обяд е минал да предупреди хората за възможна преливна вълна, съобщи по-късно, че опасността според него преминава, тъй като е възможно част от водата да се разлее по нивите и да не стигне до селото. Хората обаче се тревожат и ще изкарат поредна неспокойна нощ.

Язовирите преливат заради поройните дъждове и активното снеготопене.