Националната агенция за приходите (НАП) пусна приложението, чрез което може да се провери какви лични данни са изтекли при хакерската атака през юли.

Снимка: btvnovinite.bg

Проверката изисква въвеждане на персонален код, издаден от Приходната агенция или квалифициран електронен подпис, който съдържа ЕГН.

Информация за изтеклите лични данни може да се получи и в офисите на НАП след представяне на документ за самоличност.

Снимка: btvnovinite.bg

За да проверим онлайн дали някой друг разполага с данните ни, трябва да имаме персонален идентификационен код, издаден от офис на НАП. 

В запечатан плик се съдържа персоналният ви  код. Знаете го само вие! При изгубване или забравяне се обаждане или идвате в офис на НАП. 0:58 Ще си активирате кода до 48 часа след неговото издаване. 

Снимка: btvnovinite.bg

На гишето Златина Иванова получава своя персонален код. Справката показва само, че има изтекли данни от декларация за държавен служител, попълвана преди години, но какви точно данни - не е ясно. Единственият вариант е сама да си спомни какво е писала преди 3-4 години.

„Данните са от минали години и не са актуални вече. Това, което е изтекло е моето ЕГН. Обясниха ми, че реално няма никаква опасност”, казва Златина. 

Снимка: btvnovinite.bg

Според програмисти, този път от НАП са създали защитена страница. Системата изисква двоен идентификатор.
Всеки може да направи лесна проверка за сигурността на страницата.

Провеката показва още, че сред изтеклите данни на различни данъкоплатци има такива от данъчните им декларации, папълвани заради получени доходи като хонорари или наеми извън заплати.

Снимка: btvnovinite.bg

Не става ясно обаче дали онези, които имат незаконен достъп до масивите виждат получените заплати, размера на хонорарите или пък само дължимите данъци.