Дружество, свързано с кмета на Благоевград Атанас Камбитов, е придобило общински терени в рамките на неговия мандат. За имотната сага при една от сделките сигнализира звездата на националния ни отбор по баскетбол от близкото минало Бойко Младенов.

Местността "Баларбаши" е едно от най-привлекателните места за строителство в Благоевград. Този парцел от близо 800 квадрата е купен през 1926 г. от прадядото на бившия баскетболен национал Бойко Младенов.

След падането на комунизма, акт на поземлената комисия в Благоевград им признава правото на собственост върху имота, но не е довършена процедурата по реституиране.

През февруари 2017 г., имотът е продаден от община Благоевград на дружество „Старт 2015”.

Младенов и близките му не са уведомени за сделката, разбират за нея случайно, след като виждат, че парцелът е заграден и на него е изсипано голямо количество земна маса.

„Имам над 100 мача за националния отбор на България. Четири пъти съм шампион на България и това също ме кара да се чувствам леко обиден заради цялата тая схема”, каза Бойко Младенов.

След като научават, че имотът им е продаден, близките на Младенов завеждат съдебно дело в опит да си върнат земята.

„Окръжният съд казва, че рано сме завели делото, че трябва да приключим процедурата по реституиране и чак тогава да сме завели делото”, каза Елза Стойкова и уточни, че приключването на процедурата зависи от общинска служба по земеделие.

Писмо на община Благоевград от 2002 г. я припознава като собственик. Видно от документ, в който тогавашният главен архитект я уведомява за промяна в плана за регулация и застрояване.

Стойкова е платила и данък на терена за миналата година.

„Тези земи излиза, че са много скъпи и са привлекателни, кметът е едно от действащите лица”, допълни Елза Стойкова.

„Явно наглостта му е доста по-голяма и се стига до такъв момент, че взима от хората, които имат имоти, за негова лична изгода. Изумен съм как може да има толкова нагли хора”, коментира Бойко Младенов.

Април 2016 г. – кметът Атанас Камбитов подписва акт за частна общинска собственост.

Декември същата година, след решение на Общинския съвет, Камбитов издава заповед за продажба на имота.           

Нареждам да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба.

Два месеца по-късно, дружество „Старт 2015” купува парцела.

От страна на общината договорът е подписан от кмета Атанас Камбитов и неговия заместник Иво Николов. 

Старт 2015, представлявано от управителя и едноличен собственик Румяна Иванова Шекерлийска, придобива правото на собственост върху недвижимия имот.

Половин година след като „Старт 2015” купува имота, за кратко кметът Атанас Камбитов става едноличен собственик на капитала на „Старт 2015” и негов управител, сочи търговският регистър.

От друга страна, Румяна Шекерлийска, която подписва сделката за терена от името на дружеството, и Атанас Камбитов имат общи бизнес дела в миналото.

През 2014 г. Камбитов прехвърля на Шекерлийска апартамент на крайбрежната улица в курорта „Свети Влас”.

Днес Шекерлийска е отново управител на дружеството „Старт 2015”, а настоящият собственик на капитала е Ивайло Благов. Връзка между Благов и кмета Камбитов откриваме във фирма „БУЛТУР 2012”, където двамата и днес са съдружници.

Атанас Камбитов отказа да застане пред нашата камера и отклони поканата ни за интервю. Предпочете да отговори на въпросите ни писмено.

„Имотът е закупен след провеждане на публичен търг по реда на Закона за общинска собственост. Същият е включен в Програма за стопанисване, управление и разпореждане с общинско имуществона община Благоевград за 2017 г. Реституционни претенции са заявени много след продажбата на имота. На открит публичен търг за продажба на общински имот може да се яви всяко физическо и юридическо лице, включително и аз. Не съм го направил, защото към въпросния имот не съм имал частен интерес.


В рамките на кметския мандат на Атанас Камбитов община Благоевград сключва и друга сделка с дружество „Старт 2015”. През 2016 г. дружеството се сдобива с терен от малко над един декар. Продавач отново е община Благоевград, а теренът има право на застрояване до 10 метра. Той е в местност Картала, край село Бистрица, в полите на Рила.