Домът за деца, лишени от родителски грижи в с. Крушуна, трябва да бъде закрит до края на юни. Това е решението на Общинския съвет в град Летница, съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Проверките на инспекторите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” показват, че в институцията не се осигуряват подходящи условия за живот и развитие на момчетата и момичетата, настанени в нея.

От 2010 г. до момента в Крушуна, са извършени 8 проверки, като 6 от тях са по сигнал за насилие и неглижиране, подадени от възпитаници на Дома на Националната телефонна линия за деца 116 111, посочват от ДАЗД.

Представители на агенцията също са установили пропуски в работата на ръководството и екипа на институцията – липса на умения за справяне с конфликти, неангажиране на свободното време на децата, случаи на упражнено физическо насилие.

Въпреки дадените предписания за подобряване на работата в дома, проблемите продължават. Според инспекторите това се дължи и на ниската квалификация на персонала.

Заключението на проверяващите е, че директорът не е в състояние да овладее създалото се напрежение между настанените и служителите. Поискано е налагане на дисциплинарно наказание на възпитател от дома за проява на непрофесионално отношение към възпитаници от дома. Това обаче не е направено.

Заради нарушенията на Закона за закрила на детето през последните три години на ръководителя на Дома са съставени два акта от инспекторите на ДАЗД. Вторият, който е на стойност 3000 лв., е наложен през април 2013 г.

Тогава експертите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” установиха, че директорът не е сезирал незабавно Дирекция „Социално подпомагане” в Ловеч, ДАЗД или МВР, за нуждата от закрила на две от настанените в дома деца. По този начин той ги е поставила в риск от увреждане на психическото и физическото им състояние.

Децата, които ще бъдат изведени от Дома в с. Крушуна след закриването му, ще бъдат настанени на подходящо място, гарантират от ДАЗД.