Изминалата 2023 г. за пореден път показа, че реалната картина на корупцията по високите етажи на властта остава скрита, тъй като водените наказателни производства не отразяват същинското състояние на корумпираност на публичния сектор на високо ниво.

Това се посочва в Годишния мониторингов доклад върху дейността на държавните институции срещу корупцията по високите етажи на властта на Антикорупционният фонд (АКФ). Докладът анализира развитието на 57 ключови разследвания за корупция от прокуратурата и практиката на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

За 2023 г. няма нови влезли в сила присъди по следените 57 ключови разследвания. Запазва се устойчивото съотношение на значителна доминация на крайните оправдателни съдебни актове, които остават 15 срещу едва 4 осъдителни.

"Това ясно демонстрира намаляващата успеваемост на обвиненията на прокуратурата. Тенденция от 2023 г. е увеличаването на прекратените от самата прокуратура казуси, които изобщо не достигат до съда", посочват от АКФ.

„Годината следва да бъде най-кратко и точно характеризирана като „година на пълна въздържаност на прокуратурата да разследва корупция по високите етажи на властта“, коментира Андрей Янкулов, автор на първата част на доклада, която анализира дейността на прокуратурата.

„От това правило се наблюдава само едно мимолетно изключение за период от няколко седмици през май-юни 2023 г., в края на предсрочно прекратения мандат на главния прокурор Иван Гешев. Тогава прокуратурата се активира скоростно и избирателно срещу искащите смяната му, но безуспешно“, посочва Янкулов.

"За разлика от предшественика си, новоназначеният временен главен прокурор Борислав Сарафов не търпи никакви реални политически атаки от никои части на оформилото се през годината управляващо мнозинство. Съответно и прокуратурата под негово ръководство буквално забравя за политическата корупция като тема до края на 2023 г. Редица наказателни производства, в това число и избирателно активираните в края на мандата на Гешев, касаещи пряко или косвено политически фигури от (или свързвани с) мнозинството, са или прекратени, или потъват в обичайната забрава. Едва на следващата година, с разтурянето на управляващото мнозинство ПП-ДБ – ГЕРБ (ДПС), и прокуратурата ще заеме традиционното си място по добре познатия начин с използвани за политически и медийни атаки наказателни разследвания за корупция", посочват от АКФ.

„През изминалата година сглобилото се нехомогенно управляващо мнозинство осъществява и някои законодателни изменения с отношение към системата на наказателно правосъдие и оттам противодействието на властовата корупция с наказателноправни средства. Най-съществените от тях са измененията на Конституцията, промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и новият Закон за противодействие на корупцията“, допълват от АКФ.

Във втората част на доклада са анализирани проблемите при установяване/неустановяване на конфликт на интереси от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и новата Комисия за противодействие на корупцията.

„Въпреки че през 2023 г. беше приет нов Закон за противодействие на корупцията, с който се проведе институционалната реформа на КПКОНПИ, не се наблюдава преодоляване на установените слабости в практиката на комисията спрямо предходните години“, коментира авторът на тази част от доклада Даниела Пенева.