Еднократната добавка от 75 лева за ваксинираните пенсионери ще се плаща на първо число на месеца, а не на седмо с пенсията. Това заяви управителят на НОИ Ивайло Иванов след заседание на социалната комисия в НС.

До 25-о число всеки месец здравните власти ще изпращат справката с ваксинираните възрастни до НОИ. Хората, които попадат в нея, ще получат еднократно добавката на първо число на следващия месец.

А ако са се ваксинирали след 25-и, ще я получат с по-следващия месец. Пенсионерите, които получават пенсията си по банков път, ще получат и добавката по сметката си, ако я получават по пощата - съответно и добавката ще получават там. Могат да си я вземат от пощата на 1-ви, могат и на 7-ми с пенсията, за да не се разхождат два пъти.

За улеснение на възрастните НОИ подготвя документ, в който ще е описано коя сума е пенсията и коя добавката или добавките, ако са повече от една. Възрастните, които имат ПИК на института, ще могат да го виждат онлайн. 

От февруари ще има хора, които освен пенсията си, ще получат COVID добавката от 60 лева, добавка за компенсиране на дохода (ако са в графата с по-малки суми януари спрямо декември) и ваксинационната еднократна добавка от 75 лв.

За семейство Атанасови януари идва с 38 лева по-малко доходи спрямо декември. И при двамата преизчислението на пенсиите, което ги е увеличило, не покрива намалената пък COVID добавка, и се чувстват ощетени. Тя с 23 лева, той с 15 лв.

38-те лева разлика в дохода им ще бъдат компенсирани с нова добавка от февруари, а като ваксинирани те ще вземат и по 75 лева на човек, еднократно.

"Е, то всеки месец не е февруари. Един месец, февруари, ще вземем тези 150 лева двамата общо", казва Динко Атанасов.

Здравните власти ще изпращат на НОИ справката с ваксинираните пенсионери до 25-о число на месеца. Съответно еднократната добавка ще се превежда в първия ден на следващия месец, а не с пенсията, която се дава на 7-ия ден.

"Тези, които са по банков път, на 1-ви ще си ги получат, тези, които са по пощата, могат да отидат още на първо число", заяви Ивайло Иванов, управител на НОИ.

Първите еднократни добавки ще се изплатят на 1 февруари. Така следващият месец ще има хора, които могат да получат три добавки върху пенсията - ако са ваксинирани и ако са сред ощетените с по-малки суми януари спрямо декември.

„Надявам се с ваша помощ да обясним на хората, че пенсията им е пенсия, добавката им е добавка", отбеляза Георги Гьоков, министър на труда и социална политика.

За да не се стигне до още по-голямо объркване - НОИ подготвя разяснителен документ за всеки с разбивка на сумите, които му превежда. Възрастните с ПИК на института, ще могат да го видят и онлайн.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!