Санкция от 50 000 до 2 000 000 лв. при нарушаване на новите правила за роуминга в Европейския съюз от страна на мобилните оператори, предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Той е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Глобите засягат подаването на невярна информация във връзка с „политиката за справедливо ползване“.

Според новия регламент при надхвърляне на определен обем от данни, ползвани в роуминг, операторът може да наложи ограничение върху потреблението или да определи допълнителна такса върху ползвания мобилен интернет в чужбина. Мобилните оператори са задължени да информират потребителите чрез текстово съобщение при достигане на лимита, уточниха от МТИТС.

Целта на промените в Закона за електронните съобщения е да се въведат ефективни и възпиращи санкции при нарушаване на разпоредбите на Регламента, с който от 15 юли 2017 г. се премахват надценките на дребно за роуминг услуги в Европейския съюз.