Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол спря изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на част от строеж на 8 броя сгради от комплекса „Нове Хоумс“ в град София основание чл. 224, ал. 4 от Закона за устройство на територията, съобщават от пресцентъра на институцията.

Решението идва след проверка, възложена от Върховната административна прокуратура, със заповед от 24 юли 2020 г., за законността на реализираното строителство в посочения комплекс, отбелязват от пресцентъра на обвинението.

Проверката на строежа е извършена от служители в Дирекция за национален строителен контрол на 15 юни 2020 г. и 13 юли 2020 г. в присъствието на представители на строителния надзор на обекта и на строителя, и по документи в Направление „Архитектура и градоустройство“ - СО.

Още миналата седмица от ДНСК съобщиха, че предстои спирането на строителните работи във въпросния комплекс.

Основание за това е установената при проверките липса на изискуемото по закон разстояние между осем сгради в комплекса „Нове Хоумс“. Така например, между две от сградите е предвидено разстояние от 3,00 м, вместо нормативноустановеното разстояние – в случая 21,40 м, представляващо височината на лежащата сграда, съобщават от ДНСК.

Липсват и предвидените във влезлия в сила Подробен устройствен план едноетажни междинни връзки между сградите на комплексното застрояване, съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

По повод на констатациите на ДНСК от компанията  „Нове хоумс“ излязоха с позиция  миналата седмица, в която заявяват, че строителството на комплекса се извършва при стриктно спазване на одобрените проекти и въз основа на валидно, влязло в сила разрешение за строеж.

Строителството на комплекса до столичния булевард „Цар Борис III“ започва през 2019 г. Разрешението издава главният архитект на София – Здравко Здравков. 

Над 200 са продадените имоти в жилищните сгради в строеж, свързвани с бизнесмена Васил Божков.