Дни на доброволчеството стартират от днес до 20 октомври в над 10 български града. Акцентът в настоящата кампания е образованието.

Доброволци традиционно ще помагат в дневни центрове за деца и млади хора с увреждания, ще облагородяват публични пространства и образователни институции като библиотеки, читалища и музеи. Следващата седмица служители от български и международни компании ще влязат в училище, за да разговарят с учениците за своите професии и за пътя на успеха.

На фона на кампанията обаче има недостиг на доброволци в страната заради свръхизисквания към кандидатите.

В много общини изобщо няма регистрирани доброволци, които да помагат при бедствия и аварии. На други места пък членовете на вече съществуващи доброволчески групи се отказват, заради административните изисквания, които има за регистрация.

В момента към община Търговище има доброволни формирания от 40 души, разпределени в 4 групи. Според изискванията на новата Наредба те ще функционират до началото на месец януари 2013 г. и същевременно трябва да се пререгистрират, като разходите трябва да поемат самите доброволци.