На 28 септември 2016 г. от ДАНС е издадено разрешение за достъп до класифицирана информация на Бойко Рашков. На 23 април 2019 г. от същия орган е издадено Отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация.

Това казаха от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за bTV в отговор на отправен въпрос.

От там уточняват, че последиците от отнемането на достъпа, съгласно Закона за защита на класифицираната информация, са за срок от три години.

От ДКСИ поясняват още, че съгласно закона отнемането на разрешението не е мотивирано и затова не разполагат с информация за причините за неговото издаване.

Пред bTV Бойко Рашков обясни, че към онзи момент е бил завеждащ катедра „Наказателно-правни науки“ в УНСС.

"Не съм имал абсолютно никаква служебна необходимост да имам достъп до класифицирана информация“, заяви той.

От 2013 г. до декември 2018 г. Бойко Рашков бе председател на Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Наред с това развива и активна научна дейност в Юридическия факултет на УНСС, където е доцент по наказателно-процесуало право. В същия факултет е избран за ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ от 2016 г.