Нарушена е целостта на пясъчните дюни на територията на плаж "Бутамята" в землището на Синеморец. Това е установено при извършена проверка на място от служители на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас. В проверката са участвали и представители на Община Царево.

В инспекцията е подаден сигнал за засегнати дюни в този район.

Установено е, че в югозападната част на морския плаж е извършено разораване и преминаване на едрогабаритна техника, съобщиха от РИОСВ. От дейността са засегнати сиви пясъчни дюни.

С помощта на GPS са заснети границите на засегнатия участък с цел определяне на местоположението му спрямо пясъчните дюни - обекти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, посочиха от РИОСВ.

От там информираха, че морския плаж попада в границите на защитена територия природен парк „Странджа“ и в две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - „Странджа“ за опазване на дивите птици и „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa. 

Проверка в информационната система за Натура 2000 констатира, че засегнатият участък попада в картирани природни местообитания.

Директорът на РИОСВ-Бургас е предал резултатите от извършената проверка на министъра на туризма.