България няма да загуби и стотинка от парите, за които отговаря Агенция по заетостта. Това заяви на пресконференция изпълнителният й директор Камелия Лозанова, представяйки резултатите от работата на агенцията по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" /ОПРЧР/.

В коментар относно съобщенията за евентуалната й смяна, Лозанова каза, че няма притеснения за поста си. "Системите за управление на тази агенция работят толкова добре, че тя ще продължи да работи като строен екип, какъвто е и сега", посочи тя. Запитана кой стои зад атаките към нея, директорът на АЗ изрази убеденост, че са фирми, чиито интереси са засегнати от работата й, но каза, че не знае кои са.

Лозанова добави, че заплаха за спиране на европейски средства няма, "но ако продължаваме да си създаваме инсинуации, накрая наистина ще възникне". Целият ми екип е тук, за да защитим работата си, за две години наваксахме седем, става въпрос за огромен обем свършена работа, посочи тя и каза, че стриктно се спазват изискванията на Закона за обществените поръчки. Зад мен стоят всички компетентни одитни органи на България и Европа, не са установени нарушения на ръководството на АЗ, каза още Лозанова.

Резултатите ни са очевидни, за тази година нашият план за верифицирани средства беше 310 млн. лева, а към момента сме го преизпълнили с 40 млн. лева, каза Лозанова. По осите, където България разполага със средства за безработните хора, обучение и повишаване на качеството на работната сила, няма да загубим нито една стотинка. Даже ще дадем възможност и ОПРЧР да не губи средства, добави тя.

Лозанова информира, че има спрени 21 споразумения с доставчици на обучения, а спрените плащания са няколко милиона лева. По думите й при констатирано неспазване на трудовото законодателство от страна на работодатели, се прекратяват договорите с тях. По грантовите схеми имаме нередности за над 1 млн. лева и сме подали съответните сигнали, отбеляза тя.

АЗ отговаря за 40 на сто от бюджета на ОПРЧР. От началото на програмата размерът на извършените плащания от страна на ЕК е 980,5 млн. лева, което е 48,6 на сто от договореното за програмата европейско съфинансиране. Според данни за финансовото изпълнение на програмата само от началото на годината тези плащания от страна на ЕК са в размер на 364 млн. лева.