Присъственото обучение за всички ученици да бъде възстановено от началото на юни. За това настояват директори на образователни институции от цялата страна, които се събраха на работна среща в Поморие. 

„Да започнем нормално началото на юни всички присъствено, ако това разрешават условията и отново да започнем нормално присъствено в началото на учебната година. И много важно – в настоящата ситуация да не се правят никакви резки движения и промени от управляващите ни по отношение на образователната система“, каза Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. 

Промени в съдържанието на националното външно оценяване и матурите няма да има, въпреки искането на част от педагозите материалът да бъде съкратен.

Директорите настояват да не се правят никакви промени в образователния процес до края на учебната година, както и за началото на следващата.