Изпълнителният директор на на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Кремен Георгиев е подал оставка. Той е депозирал желанието си за прекратяване на правомощията му пред Надзорния съвет на дружеството.

Това става ясно от съобщение на интернет страницата на компанията. Решението му е било предмет на предварително обсъждане и на по-ранен етап с Надзорния съвет, но не се съобщават мотиви за него.

Надзорният съвет на „Топлофикация София“ ЕАД прие единодушно постъпилото заявление за освобождаване на инж. Георгиев и утвърди за нов изпълнителен член на Управителния съвет – Александър Александров.

Александър Александров е магистър „Топлоенергетика“ от Технически университет-София, с няколко специализации в Германия, включително по Програма за обучение на висши мениджърски кадри и повече от 20-годишен опит на ръководни позиции във водещи български и международни компании.