Депутатите се събират на последно заседание преди летния отпуск на парламента.

Народните представители излизат почивка за малко повече от месец - за общо 34 дни. Първият им работен ден наесен ще е на 4 септември.

Депутатските ваканции са предвидени по правилник и са твърдо установени, освен ако екстремни събития не наложат прекъсването им.

Сред последните обсъждания на народните представители преди почивката са промените в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсични химически вещества, както и измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.