Депутатите отхвърлиха предложението 24 май да бъде национален празник.

Искането бе за промяна в Кодекса на труда, чрез която да се въведе нова дата, беше на ГЕРБ.

Националният празник ще продължи да се отбелязва на 3 март.

Представителите в зала отхвърлиха предложението с 61 един гласа „против“, 63 - „въздържал се“. 77 подкрепиха предложението.

Сред другите предложения за промени единствено идеята баща или осиновител да може да ползва платен отпуск до навършване на 8-годишна възраст на детето беше приета.