Депутатите ще обсъдят на първо четене законопроект за противодействие на корупцията, внесен от Андрей Гюров и група народни представители. Това предвижда програмата за работа на парламента. Очаква се законопроектът да е точка втора от дневния ред.

Промените касаят работата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Вносителите предлагат тя да бъде разделена на два отделни органа - Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и Комисия за противодействие на корупцията (КПК).