Цял ден депутатите разглеждат на второ четене текстовете от новия закон за извънредното положение. 

Управляващи и опозиция влязоха в спор заради множеството промени, направени в законопроекта между двете четения. Часове отне приемането дори само на наименованието на закона.

Позицията на ДПС е че в този закон е трябвало да влязат само спешните мерки, а икономическите да се подготвят по-внимателно.От ДПС настояха да се създаде специален фонд, от който  ще се финансират социало-икономичисектие мерки.

Според приетите на второ четене текстове по време на извънредното положение с решение на Министерския съвет, военнослужещите може да участват в прилагането на противоепидемични мерки.

Военнослужещите ще имат право да извършват проверки за установяване самоличността на лице. Ще могат да ограничават до пристигане на служителите на МВР придвижването на лице, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките. Ще могат да спират превозни средства до пристигане на МВР. Те ще могат да използват физическа сила и помощни средства, когато това е „абсолютно необходимо“.

За времето на извънредното положение няма да се правят запори. Спира се публичната продан. Удължават се данъчни срокове. Спират да текат тези по съдебни производства, с изключение на наказателните дела.
Няма да има наказателни лихви по забавени вноски за кредити за времето на  извънредното положение.
Работодателят няма да има право, без съгласие на работника, да го пуска в неплатен отпуск.

Ако заради карантината се стигне до затваряне на предприятието, тогава вече може да се ползва целият платен отпуск и без съгласие на работник, както и да има подпомагане от държавата.

За подаване на невярна информация са предвидени до 3 години затвор и глоба от 1000 до 10 000 лв.

Сметките за ток могат да се плащат с 20 дни закъснение.