Темповете на обезлюдяване в България се увеличават застрашително. Пустеещите територии у нас са близо 40% от територията на страната, сочат данните на Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките.

Само за две десетилетия делът на така наречените „демографски пустини“ у нас се е покачил с близо 15%. Докато през 2001 година той е бил 25%, то през 2021 година обезлюдените територии са почти 40 на сто. 

Сред общините, които обезлюдяват най-бързо са Перник, Кюстендил, Ямбол и Видин - от 2001 година досега те са изгубили почти половината от населението си, както в областните градове, така и в селата.

В момента в 217 от общо 256 общини има ядра на демографски пустини. Според изследването „демографските пустини“ са територии с население под 10 души на квадратен километър.

Данните от него сочат, че в близо 2000 селища в България от повече от 30 години не е родено нито едно дете.

„Тези райони са оставени на самотек. Затварят се публични услуги, изчезват автобусни линии, които все пак вършеха някаква работа, пътищата са занемарени, хората не намират перспектива да останат, дори да има млади хора“, каза доц. Николай Цеков, специалист по регионална демография в ИИНЧ към БАН.

Снимка: bTV

Младото и активно население се премества от селата в градовете, а обратна миграция почти не се забелязва. Причините опират и до качеството на живот.

Все пак изключения има като Елисавета, която от София е дошла със съпруга си в Ямбол.

„Много лесен е приемът в детски градини и в ясли, което е много важно за работещите родители“, обясни Елисавета Баджакова.

От 256 общини у нас само в 48 няма демографско опустяване.