Служебният вътрешен министър Иван Демерджиев предлага заплатата на главния секретар на МВР да стане 5400 лв., а на заместник-главния секретар - 4876 лв. Това става ясно от проект за промени в наредбата за възнаграждения на полицейските органи в МВР. 

Проектът е публикуван на 11 август. 

В началото на август бяха обнародвани новите заплати в структурите на МВР, които са повишени с 20%. Увеличението е със задна дата - от 1 юли. Така в момента главният секретар получава 3752 лв., а заместникът му - 2710 лв. 

В мотивите е посочено, че в резултат на извършен анализ на основните заплати на висшето професионално ръководство на Министерството на вътрешните работи, e предвидено определяне на по-висок размер на основното месечно възнаграждение за длъжностите „Главен секретар на МВР“ и „Заместник главен секретар на МВР“. 

Общественото обсъждане трябва да се проведе в срок от 14 дни. 

В проекта се посочва, че това повишение на заплатите няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет. 

“За прилагането на проекта на Наредба няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства по бюджета на МВР и изпълнението му ще бъде осигурено в рамките на утвърдените средства по показател „Персонал“ по бюджета на министерството за съответната година”, посочват още в проекта.