Служебният вътрешен министър Иван Демерджиев посети отново района на наводненията в Карловско. Той се включи в проверките по сигнали на местните жители за нерегламентирана сеч заедно с представители на институциите.

„Целта беше да проверим дали изсечената територия отговаря на разрешената и дали са проведени дейностите, които са свързани с едно такова сечище по почистване и извозване на дървесината. Констатираме, че има голямо количество дървени трупи, които не са транспортирани, а вероятно би трябвало. Предстои да бъдат прегледани съответните документи и плановете за сечищата“, заяви Демерджиев.

По повод установеното голямо количество изсечени дървета в земеделски територии той уточни, че ще се извърши проверка дали там е спазен нормативният ред, за да бъде разрешена тази сеч и дали тя е извършена съобразно издадено разрешение или представлява незаконна сеч в земеделски територии.

По първоначални данни има сериозни съмнения за нарушения в сечището. Ще бъдат проверени и другите сечища - до изворите на реката, която отива до село Богдан.

Според Демеджиев неспазването на регламента за извозване на дървесината може да окаже влияние за наводнение.

„Дали е допринесло ще установим, но може да допринесе за водната стихия, защото част от тези дървени маси, които се намират по сечищата, могат да бъдат увлечени от водата и съответно да забентят реки, мостове и дерета надолу“.

По думите на министъра забелязаната дървесина е стара и вероятно се намира там от 2020 година.

Резултатите от днешните проверки ще бъдат съпоставени с наличните документи, като стремежът е в рамките на седмица до 10 дни да има резултати.

„Задачата на органите по разследването е да изследват всички обстоятелства и има ли такова, което решително е допринесло и е свързано с човешка намеса“, уточни министър Демерджиев.

С оглед опазване на пострадалите домове от посегателства полицията присъства в населените места още от самото начало. Отиват и значителни сили на жандармерията, които ще останат до приключване на работата по разчистването.

„По 12 екипа ще поемат денонощни дежурства в засегнатите села - три екипа ще дежурят през деня и девет екипа - през нощта“, каза още служебният вътрешен министър.