Вече всички деца сираци ще получават финансова помощ от държавата. Новата мярка се въвежда с решение на парламента и промени в Закона за семейните помощи за деца.

Първоначално идеята на ГЕРБ беше парите да се отпускат след прилагане на подоходен критерий, но след консултации между партиите, правителството и омбудсмана,  се взе консенсусното решение.

Новата помощ за сираците ще се отпуска до завършване на средното образование или навършване на 20 годишна възраст.

Новата семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия ще се отпуска без подоходен критерий.

„Имаме добра новина, имаме победа. Абсолютно всички сираци ще получат подкрепа от държавата без подоходен критерий и обидата, че след като веднъж са наказани от съдбата, за втори път ги наказва собствената им държава, ще отпадне”, коментира омбудсманът Мая Манолова.