Проливните дъждове и градушки унищожиха почти на 100% картофените насаждения в Момчиловци. Свлечена земна маса в следствие на пороите затрудни достъпа до три населени места в общината.

Има реална опасност картофопроизводителите да останат без реколта, защото няма вече и семена, които да посеят в нивите си. Пороите създадоха и други притеснения в района.

За около час почти сухо дере в Подвис се превърна в буйна река. Багер разчистваше наносите, за да се избегне бедствие.

Земна маса се свлече и подкопа пътното платно към селата Градът, Ряка и Катранца. Щетите върху посевите обаче ще бъдат най-фатални.

Преките щети за стопаните възлизат на около 700 лева за декар.

Застраховка не успели да направят, защото картофите още не били поникнали.

Тепърва ще се изчисляват щетите от поройните валежи в района, а картофопроизводителите се надяват да получат някакво обезщетение от Фонд „Земеделие”.