Прогнозата и данните за поленовия фон се изготвят всяка седмица от Мариела Христова - биолог от лаборатория "Алергия" към НЦЗПБ (Националният център по заразни и паразитни болести). 

ЦЪФТЕЖ НА КОПРИВА

В началото на новата седмица на много места валежите ще отмиват цветния прашец от въздуха и така ще бъде сравнително спокойно за алергичните.

ЦЪФТЕЖ НА СЕМ. ЛОБОДОВИ

Очакванията са за намаляване на валежите с напредването на седмицата и така концентрацията на полен ще се повиши.

В момента активни алергени от растенията са: копривата, пелина, сем. Лободови и щир.

ЦЪФТЕЖ НА ЩИР

Житните треви вече имат малко прашец и на малко места човек може да попадне на по-висока поленова концентрация, основно на царевица, тимотейка или троскот.