Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се самосерира за случая на домашно насилие над майка, системно извършвано пред децата ѝ в Казанлък.

Експертите от ДАЗД осъществиха незабавно контакт със социалните работници в града и бяха информирани, че с децата вече се работи и за тях се полагат всички необходими грижи.

Припомняме, че вчера в bTV Новините ви показахме репортаж по темата.

„Никое дете не трябва да се поставя в риск и да се страхува за сигурността си. Вярвам в това не само като председател на Държавната агенция за закрила на детето, а най-вече като майка“, заяви председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова.

ДАЗД проследява случая, като експертите са в готовност по всяко време да окажат подкрепа както на жертвите на насилие, така и на професионалистите, които са ангажирани със случая.