В Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) не са постъпвали сигнали нито от бащата, нито от майката на убитите в Сандански деца.

От агенцията посочват, че не извършват социални проучвания и разследвания, свързани с дела за родителски права, нито пък представят доклади в съда, свързани с такива дела.

Отдел „Социално подпомагане“ в Сандански е изготвил такъв доклад по искане на съда и по този повод се е запознал със семейството. Във връзка с това майката е писала и обяснение в полицията, в което описва условията, в които е живяла.

Бащата твърди, че е сигнализирал органите за състоянието, в което се намира жена му, и че то крие риск за децата му.

За утре е насрочено заседание по делото за домашно насилие, заведено от 32- годишната жена.