Нова държавна програма предлага обучение и работни места в областта на информационните технологии. IT специалистите у нас не достигат, затова трябва да се обучат нови.

"Информационно обслужване" се е заело със задачата, стартирайки програма за квалификация и осигуряване на работа за завършилите. Два дни след началото на "Инфостарт" вече са се записали 200 кандидати.

Изискванията към кандидатите са минимални - основни познания по английски език и желание. По-голямата част от обучението е напълно безплатно и ще се провежда в 27 града от 9 май.

До 2015 г. България ще се нуждае от 25 хиляди IT специалисти, а вие можете да сте един от тях. Всеки успешно положил държавен изпит и успешно преминал всички 5 модула за отделната специалност, ще се сдобие със сертификат за професионална квалификация на Министерството на образованието и науката.

Още за програмата можете да научите от официалният й уебсайт http://infostart.eu/.