Държавата започва изготвянето на нова здравна стратегия, тъй като срокът на сегашната изтича. Приоритетите – по-ниска детска смъртност, по-голяма продължителност на живота, и акцент върху превенцията.

Да се засили и ролята на фармацевтите, а целта е до края на годината да се въведе и електронна рецепта.

Темите обсъдиха експерти на седмото издание на годишния "Фарма Форум", на сп. "Мениджър", на което bTV е медиен партньор.