Държавата влезе в битка с агресията в училище. Министерството на образованието обяви пакет от мерки след смъртта на 11-годишната Габриела Искренова, ритната в корема от друг ученик в столичното 52-ро училище.

Публично писмо на родителите на момичето извади нови факти и противоречия около смъртта на детето.

Директорът на училището днес разпространи на свой ред писмо в своя защита.

В момента ученикът, ритнал Габи в корема се обучава на индивидуална програма.

Предвидените мерки включват медицинско обслужване във всяко училище, обучение на учители в оказване на първа помощ и за работа с агресивни деца, както и достъп до психолог или педагогически съветник за всяко дете.

От министерството отчетоха ръст на случаите на агресия в училище и забавяне на реакциите.

До края на 2018 г. трябва да бъдат осигурени необходимите средства за медицинско обслужване на всяко училище.

Най-трудно е да се подсигурят лекари в училищата, тъй като няма толкова в цялата държава.