Един допълнителен опит за безплатна инвитро процедура и четири трансфера на размразени ембриони да осигурява държавата от началото на 2018 г. Това предлага Министерството на здравеопазването с проектопромени в постановлението за създаване на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР).

Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

През май тази година Министерски съвет прие безлимитно финансиране на необходимия брой инвитро процедури. Колкото докторите преценят, че е целесъобразно и ефективно и щади съответно и жените, посочи тогава премиерът Бойко Борисов след заседанието.

Задълбочаващите се негативни демографски тенденции в България налагат прилагането на комплекс от мерки в дългосрочен план, които в своята съвкупност формират демографската политика в страната, се посочва в документа.

Част от тези мерки са свързани с насърчаване на раждаемостта, като един от приоритетите в тази насока е подпомагането на лицата с репродуктивни проблеми, обяснява в мотивите си здравният министър Николай Петров.

Изготвянето на проекта на нормативния акт има за цел да се увеличат възможностите за подкрепа на раждаемостта чрез увеличаване броя на процедурите по асистирана репродукция, които се финансират от ЦАР.

В чл. 3 от постановлението е регламентирано, че Центърът финансира 3 ин витро процедури на едно лице. С предложената промяна този брой се увеличава на 4 процедури, като се добавят и 4 ембриотрансфери на размразени ембриони – дейност, която до сега не е финансирана от ЦАР.

Финансирането от ЦАР на един ембриотрансфер на размразени ембриони след всеки одобрен, но неуспешен опит със свежи ембриони, на практика ще удвои броя на опитите (ембриотрансферите), финансирани от ЦАР, като по този начин ще се увеличи и шансът за забременяване на жените при значително намаляване на общата стойност на проведените процедури, тъй като 50% от тях ще бъдат на стойност 500 лв., каквато е стойността на ембриотрансферите на размразени ембриони. Стойността на сега финансираните опити инвитро е до 5000 лв.

Мотивите за увеличаване на опитите за асистирана репродукция със свежи ембриони само с един са свързани с факта, че успеваемостта при всеки следващ опит на асистирана репродукция намалява значително, като при третия опит тя е около 10% и по тази причина не е целесъобразно от медицинска гледна точка да се финансират повече от 4 опита.

Очаква се постигането на благоприятно въздействие върху ниската раждаемост в страната и по-конкретно върху решаването на специфични проблеми на хората с репродуктивни отклонения и заболявания.

Очаква се също и подобряване на контролните функции на Центъра, както и оптимизиране работата на Комисията към него.

За осигуряването на допълнителния опит по асистирана репродукция държавата ще трябва да осигури около 2 250 000 лева, сочат разчетите на ведомството.

Сумата покрива прогнозен брой от 450 процедури годишно, за всяка една от които се отпускат до 5000 лева.

Трансферите на замразени ембриони пък ще бъдат финансирани с още 500 хиляди лв., достатъчни за приблизително 1000 опита, колкото са криоконсервираните ембриони през 2016 г.

Предлагат се и промени относно комисията, която разглежда кандидатурите на семействата с репродуктивни проблеми. Предвижда се вместо икономист, в състава й да влезе специалист по образна диагностика, тъй като информацията, която се обработва, е строго медицинска.

Освен това Центърът ще има възможност да осъществява самостоятелни проверки в инвитро клиниките и, освен да прекратява договорите си с тях, ще има правото да налага финансови санкции при констатирани нарушения.

Допълнителните инвитро процедури ще започнат да се прилагат от 1 януари 2018 г.