Държавата ще стимулира безработни, ако започнат работа в чуждо населено място. От октомври ще се покриват частично разходите им за наем, интернет и детска градина.

За да стимулира безработните да започнат работа в чужд град, където има недостиг на кадри, държвата ще възстановява 200 лева от разходите им за наем, интернет и дестка градина.

Целта е безработните да започнат работа в друго населено място на разстояние над 50 километра.

По данни на КНСБ, близо половин милион българи пътуват средно по 40 километра на ден до работа. В момента безработните, наети в съседен град, могат да възстановяват пътните си разходи.

Едва 13 души обаче са отговорили на изискванията и са поискали да се възползват от тази възможност миналата година.

Вече 15 години Стефка Томова пътува от село Зверино до София, където чисти домове.

„Трудно е, влаковете закъсняват, закъсняваш и за работа. Сутрин ми отнема два часа пътуването, половин час до работа, на връщане пак и пет часа минават в път”, обяснява жената.

Всеки месец 100 лева от заплатата й отиват за път. Тя няма как да ги възстанови, защото възможността е само за половин година след започване на работа, а в Искърското дефиле не може да намери работа.

За да стимулира трудовата миграция от райони като този, социалното министерство ще възстановява 200 лева от месечните разходи на около 400 души, които започнат работа в друго селище.

„Средствата ще се изплащат на следващия месец, на база разходооправдателни документи. Лицето представя фактури и касови бележки за интернет, наем, детска градина или ясла. Лицето само да прецени кои или за всички”, каза Елка Димитрова от дирекция "Политики на труда" в МТСП.

За пилотната помощ тази година са предвидени 460 000 лева.  Засега обаче не е ясно колко хора биха сменили населеното място срещу 200 лв.