Държавата продължава битка с безконтролната употреба на райски газ.

Проверките започнаха снощи и вече са установили нерегламентирана продажба на веществото, съобщиха от Министерството на икономиката.

През вчерашния ден са проверени 30 обекта. На 3 от тях е издадено предписание за временно преустановяване на търговията с райски газ.

Според доклада на обмудсмана Диана Ковачева България остава една от малкото държави, в които продажбата на райски газ не се регулира.

Сред държавите, в които е забранен заради злоуптореба сред по-младите, са Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия.

В „Слънчев бряг“ с таен клиент проверяваме има ли капсули или пълнители с райски газ в търговската мрежа.

Не е ясно дали предложените от омбудсмана законодателни промени, ограничаващи продажбата му сред непълнолетни, ще станат факт в този парламент.

„Ограничаването и забраната, разпространението на точно тази субстанция трябва да стане бързо , защото по данни на родители, които ми пишат непрекъснато, децата системно използват райски газ“, коментира Диана Ковачева.

Докато те се реализират, ако комисията за защита на потребителите установи продажба на райски газ, ще издава временни забрани в обектите.

Ако се установи неговата опасност, след намесата на Министерството на здравеопазването може да се стигне и до по-сериозна забрана, тоест да бъде забранено за всички извън лечебни заведения.

От здравното министерство обаче посочват, че райският газ не може да се класифицира като наркотично вещество заради международни конвенции и европейския опит по въпроса.

Все пак Националният съвет по наркотични вещества извършва оценка за необходимостта от нормативни изменения. Становището им се очаква.