Депутатите прехвърлиха изцяло в ръцете на държавата управлението на студения резерв на електрическа енергия.

Промените бяха заложени в преходни и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се измени Законът за енергетиката. „За“ предложението гласуваха 105 народни представители, „против“ – 12.

В края на миналата седмица управляващите обявиха, че ще отнемат със закон възможността на ТЕЦ „Варна“ на Ахмед Доган да печели търгове за гарантиране на студения резерв.

Студеният резерв ще се възлага въз основа на доклад на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), само при необходимост, и то на държавната ТЕЦ „Марица Изток“ II.