Държавната гаранция за нови кредити за студенти и докторанти през 2023 г. ще бъде до 40 млн. лв. Това реши правителството днес на редовното си заседание.

Правителството оказва подкрепа, като гарантира главниците и лихвите по задълженията на младежите, които нямат възможност да покрият разходите си за обучение и издръжка. Договорените кредити са гарантирани до тяхното пълно погасяване.

За периода от 1 септември 2010 г. до 31 декември 2022 г. са сключени общо 22 088 кредита на студенти и докторанти в общ размер на близо 160 млн. лв.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с осем банки. Право на такъв заем имат учащи се в редовна форма до 35-годишна възраст.