Днес е последният ден, в който физическите лица могат да платят дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка 5 на сто, припомнят от пресцентъра на Националната агенция по приходите. Плащането може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.

За улеснение на клиентите в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

Освен чрез интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път.

От НАП напомнят още, че отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че авансовият данък е внесен през 2012 година. Най-често задължение да внасят авансово подоходен данък имат наемодателите, които по закон са длъжни да правят тримесечни вноски.

Образци на платежни нареждания и пощенски записи за плащане към бюджета, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, са поместени на интернет-страницата на НАП - www.nap.bg.