Нови по-високи данъчни облекчения ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания, съобщават от Националната агенция по приходите. От приходната агенция допълват, че данъчната отстъпка е значително по-висока в сравнение с предходни години и ще се прилага еднократно само за доходите от 2021 г.

За да ползва данъчните облекчения, родителят трябва през 2021 г. да е получавал доходи, облагаеми с годишни данъци. Хората без доходи, или само с необлагаеми такива като обезщетение за майчинство например, не могат да се възползват, но това може да направи другият родител, уточняват от НАП.  

За тази година сумите, с които е възможно да се намали общата годишна данъчна основа при ползване на данъчно облекчение за деца са:

- 4500 лв. за едно дете (450 лв. обратно),

- 9000 лв. за две деца (900 лв. обратно),

- 13 500 лв. за три и повече деца (1350 лв. обратно).

За отглеждане на едно дете с увреждания намалението за тази година е в размер на 9000 лв., като сумата за получаване е 900 лв.

Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е лицата да нямат задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват гражданите да проверят с персонален идентификационен код данъчната си сметка онлайн за задължения преди да ползват данъчно облекчение, за да избегнат неудобства.

Данъчните облекчения могат да се ползват по два начина, както и досега. Единият е с подаване на декларация пред работодателя по основния трудов договор в периода от 30 ноември до 31 декември 2021 г. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2022 г.

Втората възможност за ползване на данъчното намаление е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 03 май 2022 г., като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията.