От началото на декември от пазара са изтеглени 13861 литра течни горива заради несъответствия с нормите, съобщиха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

По-голямата част, 10 237 литра, е дизелово гориво, а бензинът е 3624 литра.

Инспекторите са проверили 51 обекта за продажба на горива в страната и са били взети 77 проби, като при 6 са били установени несъответствия с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и  Закона за енергията от възобновяеми източници  (ЗЕВИ), а 4 са показали резултати в разрез с изискванията за качество.

При горивото за дизелови двигатели е установено несъответствие за показател „пламна температура”. За останалите 2 проби е установено несъответствие с изискванията на закона  за съдържание на биогориво в течно гориво.

На нарушителите са издадени 3 наказателни постановления със санкции за общо 30 000 лв.