Служителите на МВР вече ще трябва да спазват етичния си кодекс, а не просто да го познават. Те ще трябва да внимават и за здравето, освен за живота на гражданите. Разширява се дефиницията за корупционно поведение, а вече ще отговарят и за извънслужебните си отношения.

Това е заложено в промени в Кодекса, предложени от вътрешния министър Калин Стоянов. Те са на етап обществено обсъждане от днес.

Промените идват след редица случаи на неправомерни действия на служители в системата. Най-емблематичен от тях бе отстраняването на бившия главен секретар Живко Тодоров, обвинен във връзки с обвиняеми за контрабанда.

Първата промяна е още в началото на документа. С новия текст е посочено, че държавните служители в МВР са длъжни и да спазват етичните правила за поведение, освен да ги познават, каквото единствено изискване е било досега.

Обърнато е и специално внимание на личното поведение на служителите, което досега не е било застъпено. Включена е и част за опазването на здравето на гражданите, освен живота им. Така част от т.13, посветена на етичните принципи на поведение вече гласи: „опазване и защита на човешкия живот и здраве - при изпълнение на служебните си задължения защитават и спазват конституционно установения принцип за право на живот на всеки и следват убеждението, че посегателството върху човешкия живот и здраве се преследва и наказва като най-тежко престъпление“.

Разширява се и дефиницията за корупционно поведение. Обещанието за гостоприемство е включено редом до обещанието за облага, отправени с цел да бъде извършено или да не бъде извършено нещо по служба.  

След като в кодекса е вкарана част за забрана за употреба на наркотични вещества при управление на автомобил (досега са наричани „упойващи“), е добавена и точка за това, че държавният служител не може да отказва да му бъде извършена проверка и се подчинява на разпорежданията на контролните органи за установяване на управлението на автомобил след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози.

Служителите ще трябва по време на изпълнение на служебните си задължения или извън  работното стриктно да спазват  нормативно определените правила за притежание, носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие, взривни вещества и боеприпаси.

 

Създава се и нова точка за използване на социалните мрежи. Те следва да се ползват отговорно, като не се публикуват данни и информация, които могат да бъдат възприети от обществеността, като дискриминация, оскърбление, тормоз, обида или по начин, несъвместим с принципите на дейност в МВР или в нарушение на настоящия код.

„Държавният служител не публикува или не предлага за публикуване, какъвто и да е материал, който да урони престижа на институцията или да доведе до накърняване на общественото доверие в дейността на МВР“, пише още в следващата точка.

В наименованието на цял раздел за неподкупност пък се изисква поведение, недопускащо прояви на корупция, а вече и на конфликт на интереси.

В него е създадена изцяло нова точка: „Държавният служител е обективен и независим, като не допуска да бъде повлиян както от свои лични интереси, така и от интересите на трети лица.“.

Следват още изцяло нови правила:

  • Държавният служител не може да приема или да улеснява приемането за себе си или за други лица подаръци, дарения, пътувания, настаняване в хотел или на друго място, оказване на гостоприемство, отстъпки от дължими плащания, преференциални заеми, услуги или други, които могат да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения.
  • Държавният служител няма право да предлага, да дава подаръци или да извършва услуги, които биха довели до оказване на влияние върху изпълнението на служебните задължения на приемащия.
  • Държавният служител не търси предимства и/или привилегии за лични или чужди интереси, възползвайки се от длъжността и местоработата си.
  • Държавният служител спазва нормативно установеното задължение да не участва в процеса на вземане на решение, когато той или свързани с него лица са заинтересовани или могат да се породят съмнения в неговата безпристрастност.
  • При получаване на данни за корупционно поведение държавният служител уведомява своите ръководители, като при необходимост би могъл да се обърне към регионалните комисии по етика (РКЕ)/Съветниците по етика.“.

Създава се и изцяло нов раздел – за извънслужебните отношения на служителите. Забранява се членуването в групи или сдружения и се изисква въздържание от връзки с групи или лица, които биха могли да повлияят върху безпристрастното изпълнение на служебните задължения. Държавният служител не трябва да участва и в срещи със заинтересовани страни и не дава консултации по въпроси от компетентността на МВР, освен когато е изрично упълномощен за това или това произтича от функциите или задачите, които изпълнява.

При неспазване нормите на поведение в този кодекс държавните служители носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за МВР. Кодексът е утвърден през 2014 г. по време на кабинета „Орешарски“, когато вътрешен министър бе Цветлин Йовчев. Последните промени в него са правени през 2018 г.