Близо 1/3 от фирмите у нас са отчели спад в приходите си през септември. При почти половината от анкетираните няма изменение, а при 17,8 има увеличение.

Това показва проучване на Националния статистически институт, целящо да предостави ефекта от COVID последствията върху различните сектори на икономиката в страната.

Анкетата е проведена през октомври, като на случаен принцип са избрани 3 770 предприятия с приблизително 230 хил. наети лица. Участието в изследването е доброволно. 

Снимка: НСИ

От доклада става ясно, че най-засегнати са фирмите в строителството – те отчитат над 37% спад в приходите си. При индустрията този дял е 34,3%, при дейностите култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи – 35,4%, а за дейностите търговия, транспорт и ресторантьорство – 30,9%.

Снимка: НСИ

По отношение на служителите – 17,1% от работниците в запитаните фирми са използвал „платен отпуск“ през септември, а „неплатен отпуск“ – 10%. При 9,1% се е наложило освобождаване или съкращаване на наети лица, а 8,3% от предприятията са се възползвали от антикризисните мерки на правителството.

Снимка: НСИ

За следващия месец близо 2% от анкетираните фирми прогнозират, че ще преустановят временно дейността си, а 2,2% - ще прекратят дейността си.

Снимка: НСИ