Годишната заболеваемост от COVID-19 в България за 2021 г. е над два пъти по-висока в сравнение с тази в ЕС.

COVID -19 зае второ място по причина за смърт в страната ни през 2021 г. (18,5%) след болестите на органите на кръвообращението (53,7%) и новообразуванията (11,6%).

През 2020 г. коронавирусът беше на трето място в структурата на смъртността по причини. Това сочи годишният доклад за здравето на гражданите за 2021 г., приет днес от Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.

България продължава да е с висок коефициент на общата смъртност, който през 2021 г. е 21,7 на 1000 души, при 18 на 1000 за 2020 г. и среден показател за ЕС 11,6 на 1000, се посочва в доклада.

През 2021 г. продължава тенденцията за намаляване на заболеваемостта от злокачествени новообразувания (392,3 на 100 хил. души за 2021 г., спрямо 399,3 на 100 хил. за 2020 г. и 434,9 на 100 хил. за 2019 г.), като най-висока е заболеваемостта от рак на храносмилателните органи (91,7 на 100 хил.), рак на млечната жлеза при жените (87,2 на 100 хил.) и рак на женските полови органи (87,2 на 100 хил.), се казва още в доклада.

Майчината смъртност (5,1 на 100 хил.) намалява спрямо 2020 г. (6,8 на 100 хил.). Достигнатото равнище на детската смъртност (5,6 на 1 000) остава по-високо, отколкото в ЕС (3,3 на 1 000).

Запазва се тенденцията за намаляване на раждаемостта. Коефициентът на общата раждаемост е 8,5 на 1000 души, като остава по-нисък от този за ЕС (9,1 на 1000), но се доближава до нивото в повечето европейски страни.

За сравнение в годишния доклад за здравето на гражданите за 2020 г. най-висока е заболеваемостта от рак на храносмилателните органи (94,6 на 100 хил.), рак на млечната жлеза при жените (84,6 на 100 хил.) и рак на мъжките полови органи (76 на 100 хил.).

В доклада за 2020 г. бе посочено, че България все още е с много по-ниски стойности по този показател в сравнение със страните от ЕС, където заболеваемостта от злокачествени новообразувания е средно 572,9 на 100 хил.