ЦИК е взела решение да провери дали има електронно подписани документи, подадени от партиите в районните избирателни комисии, съобщи говорителят на Комисията Росица Матева.

Причина за това решение е казусът с кандидатдепутатската листа на коалицията „Демократична България“ в Стара Загора.

„ЦИК взе решение да потвърди решението на РИК-Стара Загора, с което е отказана регистрация на кандидатската листа. Не говорим за това дали в XXI век може да се ползва електронен подпис за подписване на документи. Говорим за това дали по Изборния кодекс това е позволено и разрешено“, заяви Матева.

Единствената възможност за използване на електронен подпис в Избирателния кодекс е, когато избирател се подписва в подкрепа на регистрацията на определен кандидат или партия.

„Демократична България“ са участвали активно в промените на изборния закон в предишния парламента и това им е известно“, каза Матева.

Говорителката на ЦИК отбеляза, че документите са с електронен подпис, но не са подадени по електронен път, а са занесени хартиени разпечатки. Според нея на място в РИК-Стара Загора са дадени указания на представляващия коалицията, който е имал пълномощно да ги завери "Вярно с оригинала", но той е отказал.

„При обсъжданията и при вземането на решението беше направено предложение от колега да бъде изискана информация дали и в други районни избирателни комисии има подадени не от „Демократична България", а изобщо от партии и коалиции, инициативни комитети - документи, подписани с електронен подпис. Ние все още очакваме тази информация. Дали ще се потвърди, че и в друга районна комисия има подадени и приети такива документи, ще разберем по-късно", съобщи още Росица Матева.