ЧЕЗ внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Парламентарната енергийна комисия единна форма на месечна фактура за електроенергия за битови клиенти, съобщиха от ЧЕЗ.

Начинът , по който ще изглежда фактурата е съобразен с препоръките на членовете на потребителските и браншови организации, и граждански сдружения, които взеха участие в заседанието на потребителския съвет към ЧЕЗ България на 24 септември 2013 г.

"Надяваме се нашето предложение да послужи като основа за широко обсъждане, в което да се включат всички заинтересовани страни – институциите, енергийните дружества, потребителски и граждански организации.

Убедени сме, че само в дискусията ще се роди най-доброто решение на уравнението между пълнота и яснота на месечните сметки, от което ще спечелят всички потребители на електроенергия", посочва Кремена Стоянова, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД.

През септември ЧЕЗ предложи на парламентарните Комисия по енергетика и Комисия за взаимодействие с гражданските организации и движения да се въведе единна форма на фактурата за потребителите.

По този начин информацията ще бъде поднесена по един и същи начин и ще има възможност за повече прозрачност и съпоставимост на сметките за електроенергия. Крайното становище и предписание за вида и съдържанието на фактурите следва да е на държавния регулатор.