Четвъртокласниците се явяват на втори "малки матури"  през днешния ден. Тестът е по математика.

С точките от изпита учениците могат да кандидатстват в профилираните гимназии с профил "Математически" и "Природни науки". 

В цялата страна ще се явят 60 000 четвъртокласници, които ще трябва да отговорят на 19 въпроса.

Целта на така наречените "малки матури" е да измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети.

Тестовете по "Човекът и обществото" ще бъдат на 14-ти, а по "Човекът и природата" - на 16-ти.