Четвъртокласниците се явяват днес на втория изпит от т. нар. малки матури – по математика. На 10 май те бяха на изпит по български език и литература.

Предстоят им още две матури – по „Човекът и обществото” – на 16 май, и по „Човекът и природата” – на 17 май.

Изпитите включват 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и още 3 задачи от отворен тип, на които учениците трябва да отговорят сами.

На всеки от изпитите четвъртокласниците имат на разположение един учебен час за работа върху задачите. Продължителността на всеки изпит за децата със специални образователни потребности е два учебни часа.

Целта на националното външно оценяване е да се измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети, да се определи необходимостта от подкрепа, където е необходима, както и да се осъществи мониторинг на образователния процес на различни нива.