Наличието на генно модицифицирани организми (ГМО) в храните стана чувствителна тема през последните години. Все повече хора търсят върху етикетите на продуктите информация дали те са с ГМО и дали изрично е посочено „без ГМО”.

 „В законопроект, който е приет на първо четене, се предвижда не стандарт за етикетирана на продукти без ГМО, а се предвиждат добри производствени практики, които трябва да бъдат изготвени от браншовите организации. Ние не сме съгласни с подхода браншовите организации да определят правилата”, коментира в рубриката „Чети етикета” Ивайло Попов от организацията „За земята”.

Организацията е провела и проучване сред потребителите за техните очаквания и опасения относно продуктите с ГМО.

От 2012 до 2016 г. от Агенцията по безопасност на храните са направили изследвания за наличие на ГМО в хранителните продукти на пазара. То показва, че в 96% няма генно модифицирани организми, а в 4% има, но под 0,9%, което не се изписват върху етикета.

Снимка: bTV

Ние искаме стандартът да гарантира, че в продукта няма никакво съдържание, дори и под 0,9%, коментира Ивайло Попов. По думите му продуктите с ГМО са най-често тези, които съдържат соя и понякога тези с царевица.

При фуражите за животните процентите са доста различни. Наличие на ГМО над 0,9% има в 50% от изследваните фуражи. Такава е ситуацията в целия ЕС – най-големият пазара на ГМО продукти е именно фуражния сектор, – основно соеви продукти, които снабдяват животните с протеини, уточни експертът.

Снимка: bTV

На въпроса обръщате ли внимание дали на етикета има информация за наличие на ГМО под една трета от анкетираните отговарят, че търсят подобна информация. Не гледат за това, защото я няма тази информация в повечето случаи, коментира Попов.

Снимка: bTV

Но 74,9% от анкетираните потребители казват, че е важно да има стандарт за храните със знак „без ГМО”. Също и етикет с информация дали животните са хранени с ГМО.

Близо 70% казват, че биха платили по-висока цена за продукти по стандарт „без ГМО”.

Снимка: bTV

От Министерството на земеделието и храните смятат, че са предложили добър вариант стандартите относно ГМО продуктите, които предстои да бъдат приети на второ четене в парламента.

Вижте повече във видеото: